Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Kutnowski

ZARZĄD POWIATOWY SLD

 1. Bartosz Wojciech Serenda - przewodniczący
 2. Marek Andrzej Materka - wiceprzewodniczący
 3. Grzegorz Wojtasiak - wiceprzewodniczący
 4. Mariusz Bagrowski - sekretarz
 5. Krystyna Marianna Korkus - skarbnik
 6. Magdalena Kierniakiewicz - członek zarządu
 7. Jakub Adam Łebkowski - członek zarządu
 8. Marzanna Obidowska - Przewodnicząca Forum Równych Szans i Praw Kobiet Powiatu Kutnowskiego
 9. Łukasz Pietrasik - Przewodniczący Federacji Młodych SocjaldemokratówRADA POWIATOWA SLD
 

 1. Mariusz Bagrowski
 2. Marian Januszewski
 3. Magdalena Kierniakiewicz
 4. Krystyna Marianna Korkus
 5. Beata Kosmowska
 6. Łukasz Kowarsz
 7. Katarzyna Kwiatkowska
 8. Jakub Adam Łebkowski
 9. Marek Andrzej Materka
 10. Marzanna Obidowska
 11. Bartosz Wojciech Serenda
 12. Grzegorz Wojtasiak
 13. 15. Krzysztof Zdziarski


 

ZARZĄD MIEJSKI SLD

 1. Krystyna Marianna Korkus - przewodnicząca
 2. Agnieszka Maria Milczarek - wiceprzewodnicząca
 3. Przemysław Zieliński - sekretarz
 4. Dorota Zofia Roszczyk - skarbnik
   


RADA MIEJSKA SLD

 1. Jan Agacki
 2. Mariusz Bagrowski
 3. Bogdan Baranowski
 4. Krystyna Marianna Korkus
 5. Jakub Adam Łebkowski
 6. Agnieszka Maria Milczarek
 7. Dorota Zofia Roszczyk
 8. Bartosz Wojciech Serenda
 9. Przemysław Zieliński