Sojusz Lewicy Demokratycznej

Kontakt - Kutnowski

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ W KUTNIE
ul. Staszica 7
99-300 Kutno
E-mail: kutnowski.sld.org.pl@gmail.com
http://www.kutnowski.sld.org.pl/
http://www.facebook.com/sld.kutno
http://www.twitter.com/SLDKUTNO/
 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU RADY POWIATOWEJ SLD W KUTNIE
Bartosz Wojciech Serenda
bartosz.serenda@serenda.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU RADY POWIATOWEJ SLD W KUTNIE
Marek Materka
marek.materka@gmail.com

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU RADY POWIATOWEJ SLD W KUTNIE
Grzegorz Wojtasiak
grzegorz.wojtasiak@wp.pl

SEKRETARZ RADY POWIATOWEJ SLD W KUTNIE
Mariusz Bagrowski
mariusz.bagrowski@poczta.onet.pl

SKARBNIK RADY POWIATOWEJ SLD W KUTNIE
Krystyna Korkus
krysiako@interia.pl

CZŁONEK ZARZĄDU RADY POWIATOWEJ SLD W KUTNIE
Magdalena Andzelak
amagda@poczta.onet.pl

PRZEWODNICZĄCY FEDERACJI MŁODYCH SOCJALDEMOKRATÓW W KUTNIE
Łukasz Pietrasik
l.pietrasik85@gmail.com